Privacy- en cookieverklaring

TailormadeSuits BV

  Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met: TailormadeSuits BV, Ringbaan Zuid 305, 5025SZ Tilburg, KVK 55375928 TailormadeSuits Rotterdam BV, Goudsewagenstraat 22A, 3011RK Rotterdam, KVK 60160071 TailormadeSuits Arnhem, Velperbinnensingel 9, 6811BP Arnhem, KVK 59030011
  Versie: 06-09-2018 versie 1

  Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

  Het gebruik van persoonsgegevens
  Bij het gebruiken van onze website TailormadeSuits.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

  Doeleinden van gebruik
  Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat TailormadeSuits in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. TailormadeSuits gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • het verlenen van toegang tot onze website;
  • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
  • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot TailormadeSuits, haar relaties en haar medewerkers;
  • het verzenden van de nieuwsbrief.

  Omschrijving van de persoonsgegevens
  Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • NAW-gegevens;
  • geslacht;
  • e-mailadres;
  • (mobiel) telefoonnummer;
  • IP-adres;
  • technische browserinformatie;
  • cookie ID;
  • klik- en surfgedrag;

  Bewaartermijnen
  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

  Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
  Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

  Gegevensbeveiliging
  TailormadeSuits maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

  Cookies
  Op deze website worden cookies gebruikt om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van TailormadeSuits of die van een derde partij.
  Op onze website worden cookies gebruikt om:

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

  Technische of functionele cookies
  Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

  Analytische cookies
  Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: Google Analytics

  In- en uitschakelen van cookies
  U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

  Verwijderen van cookies
  De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

  Links naar andere websites van derden
  Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Uw wettelijke rechten
  Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via info@tailormadesuits.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 013-7502544 op dinsdag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur.
  U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
  • overdraagbaarheid van gegevens.

  Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

  Contactgegevens
  TailormadeSuits BV
  Ringbaan Zuid 305
  5025SZ Tilburg
  KVK 55375928

  TailormadeSuits Rotterdam BV
  Goudsewagenstraat 22A
  3011RK Rotterdam
  KVK 60160071

  TailormadeSuits Arnhem
  Velperbinnensingel 9
  6811BP Arnhem
  KVK 59030011

  Autoriteit Persoonsgegevens
  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.